Contact us

Antošovická 387/100
711 00  Ostrava - Koblov
Czech Republic

Phone: +420 777 319 091

E-mail: savo@savo.cz

IČO: 64612708
DIČ: CZ64612708

Contact Form

* Fields marked with an asterisk are required.

PROJEKT:

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ NA STÁČENÍ A LASEROVÉ SVÁŘENÍ TRUBEK

Cílem projektu je pořízení dvou nových technologií, které umožní navýšení výrobní produktivity a tím uspokojení většího počtu odběratelů. Je spolufinancován Evropskou unií